Nasos stansiyaları

Respublikanın əsas su arteriyaları olan Kür və Araz çaylarında, təbii və süni yaradılmış su hövzələri üzərində quraş­dı­rı­lan nasos stansiyaları suvarma və su təchizatı sistemlərinin su ilə təmin edilməsini həyata keçirir. Bundan başqa, respublikada meliorasiya olunmuş sahələrdən axıdılan kollektor-drenaj sularının nəql etdirilməsində də stasionar nasos stansiyalarından istifadə edilir.

Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı

Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin balansında olan nasos stansiyaları

S/S

Nasos stansiyalarının göstəriciləri

Ölçü vahidi

Cəmi

Suvarma məqsədli

Meliorasiya məqsədli

Elektrik

Yanacaq

Elektrik

Yanacaq

1

Nasosların sayı

ədəd

931

705

170

56

-

2

Aqreqatların sayı

ədəd

1889

1469

250

170

-

3

Ümumi gücü

Mvt

596,9

533,9

39,2

23,8

-

4

Məhsuldarlığı

m3/s

1282,2

1029,9

137,5

114,8

-