MİOQ və SİMNİ

Adı:

Meliorasiya-İrriqasiya Obyektlərinin Qeydiyyatı və Suların İstifadəsinə-Mühafizəsinə Nəzarət İdarəsi

Rəis:

Mahir Qasımov

Ünvanı:

AZ 1012, Bakı şəhəri, Moskva pr. 69a

Əlaqə telefonu:

(+994) 12 430 29 83

Faks:

(+994) 12 431 90 82

E-mail:

mioqsimni@mst.gov.az, mioqsimni@box.az

Əlaqələndirici şəxs:

Aqil İsmayılov

Yaranma tarixi:

01.01.2007-ci ildə yaradılmışdır.

(01.10.1993-cü ildə yaranmış idarənin bazasında)

Fəaliyyət növü və dairəsi: 

Fəaliyyət növü hidrotexniki qurğuların reyestri və pasportlaşdırılması, meliorasiya və su təsərrüfatı obyektlərinin kadastrı, su obyektlərində istehsal müəssisələrinin qeydiyyatı və hidrotexniki qurğuların təhlükəsizliyinə nəzarət, suların istifadəsinə və mühafizəsinə nəzarət, suların keyfiyyətinə nəzarətdir.

Fəaliyyət dairəsi isə “Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC-nin, həmçinin digər idarə və təşkilatlarının obyektləri, fərdi fermer təsərrüfatları, SİB-lərdir

Yerinə yetirdiyi işlər:

  • Ölkədə bütün sudan istifadə edən təşkilatların rəsmi statistika ilə əhatə edilməsi;
  • Respublikada su obyektlərində istehsal müəssisələrinin yaradılmasının razılaşdırılması və qeydiyyatı;
  • Cəmiyyətin balansında olan su, eləcə də su təsərrüfatı obyektlərin (çayların, göllərin, suvarma kanalların, kollektorların və s.) sularının mütəmadi olaraq kimyəvi müayinəsinin aparılması.

Kadr potensialı və digər müvafiq məlumatlar:

İdarənin ştat cədvəli üzrə 98 işçisi var. Onlardan hamısı ali təhsilli, əksəriyyəti iş stajı 15 ildən artıq olan meliorasiya sahəsinin mütəxəssisləridir.