Sənəd dövriyyəsi, vətəndaşların müraciətləri üzrə iş və təsərrüfat şöbəsi