Mətbuatda bizim haqqımızda

22.12.2021 Yeni Azərbaycan Partiyası milli iradənin və hərtərəfli tərəqqinin siyasi lokomotividir. (səh 7) xalqqazeti.com
29.10.2021 Suvarılan torpaqların meliorativ vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün zəruri tədbirlər həyata keçirilir. (səh 9) xalqqazeti.com
10.09.2021 Qarabağın su ehtiyatları regionun iqtisadi inkişafını sürətləndirəcək. (səh 5) xalqqazeti.com
09.09.2021 Elmə və istehsalata həsr olunan ömür. (səh 7) www.respublica-news.az
23.01.2021 İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə qarşıya qoyulan məqsədlərə çatmaq üçün əməli işlər başlanıb. (səh 6) respublica-news.az
11.12.2020 Heydər Əliyev ideyalarının Azərbaycanın meliorasiya və su təsərrüfatının uğurlu inkişafındakı misilsiz rolu. (səh 10) respublica-news.az
30.10.2020 Xalq-ordu birliyi sayəsində şanlı qələbəyə nail olacağıq! (səh 10) respublica-news.az
29.10.2020 Hər açılan səhər özü ilə sevinc-fərəh gətirir. (səh 11) respublica-news.az
28.10.2020 İşğaldan azad olunmuş su anbarları yenidən Azərbaycan kəndinə xidmət edəcək. (səh 9) www.azerbaijan-news.az
20.10.2020 Zəfər, qələbə Azərbaycanındır. (səh 13) respublica-news.az
16.10.2020 Su gələn arxa bir də gələr. (səh 10) respublica-news.az
19.09.2020 Suvarma bol məhsula təminat verir. (səh 6) respublica-news.az
20.08.2020 Su bol olanda, məhsul da bol olur. (səh 5) www.azerbaijan-news.az
11.08.2020 Hər damcı su bizim üçün önəmlidir. (səh 5) respublica-news.az
23.06.2020 Meliorativ tədbirlər bol məhsula zəmin yaradır. (səh 4) respublica-news.az