Mexanizasiya, təchizat və melioservis xidməti sektoru