Su ehtiyatlarının idarə olunması, su anbarlarının və magistral kanalların istismarı sektoru