Meliorasiya, kollektor-drenaj şəbəkələrinin istismarı və kadastr sektoru