Mühafizə bəndləri

Respublika ərazisindəki sel və daşqın təhlükəli çaylarda ətraf yaşayış məntəqələrini, yolları, körpüləri və s. seldən, daşqından qorumaq, yaxud suyun məcradan kənara çıxmasının qarşısını almaq məqsədilə 1595 km mühafizə bəndləri tikilmişdir.