Mətbuatda bizim haqqımızda

28.01.2020 Suvarılan torpaqların meliorativ vəziyyəti yaxşılaşdırılır. (səh 4) respublica-news.az
22.01.2020 Dövlət qayğısı melioratorları yeni ildə daha yaxşı işləməyə ruhlandırır. (səh 5.) respublica-news.az
20.12.2019 Meliorasiya və su təsərrüfatı sistemindəki nailiyyətlər uğurla davam və inkişaf etdirilir. (səh 5) respublica-news.az
11.12.2019 Heydər Əliyev İdeyalarının Azərbaycanın meliorasiya və su təsərrüfatının uğurlu inkişafındakı misilsiz rolu. (səh 8) www.respublica-news.az
28.11.2019 Ölkəmizdə su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi və ondan səmərəli istifadə yolları. (səh 4) respublica-news.az
27.11.2019 Azərbaycan iqtisadiyyatında meliorasiya və su təsərrüfatının rolu. (səh 6) respublica-news.az
05.11.2019 Ölkənin həyat arteriyası. (səh 6) respublica-news.az
01.11.2019 Suvarılan torpaqların hidrogeoloji-meliorativ vəziyyəti. (səh 6) respublica-news.az
07.10.2019 Suvarma bol məhsulun əsasıdır. (səh 4.) respublica-news.az
12.09.2019 Ağcabədi kəndlisi uğurlara imza atır. (səh 6) www.azerbaijan-news.az
20.07.2019 Ölkəmizdə meliorativ tədbirlərin dinamik inkişafına xüsusi diqqət yetirilir (səh 5) respublica-news.az
03.07.2019 Su təsərrüfatı və meliorasiya işçiləri peşə bayramlarını qeyd edirlər azertag.az
11.06.2019 Heydər Əliyev ideyalarının uğurlu davamı meliorasiya və su təsərrüfatının dayanıqlı inkişafının təminatçısıdır (səh 2) respublica-news.az
04.06.2019 Heydər Əliyev ideyalarının uğurlu davamı meliorasiya və su təsərrüfatının dayanıqlı inkişafının təminatçısıdır (səh 7-8) xalqqazeti.com
09.05.2019 Heydər Əliyev ideyalarının Azərbaycanın meliorasiya və su təsərrüfatının uğurlu inkişafındakı rolu (səh 4) respublica-news.az