Mətbuatda bizim haqqımızda

10.09.2021 Qarabağın su ehtiyatları regionun iqtisadi inkişafını sürətləndirəcək. (səh 5) xalqqazeti.com
09.09.2021 Elmə və istehsalata həsr olunan ömür. (səh 7) www.respublica-news.az
23.01.2021 İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə qarşıya qoyulan məqsədlərə çatmaq üçün əməli işlər başlanıb. (səh 6) respublica-news.az
11.12.2020 Heydər Əliyev ideyalarının Azərbaycanın meliorasiya və su təsərrüfatının uğurlu inkişafındakı misilsiz rolu. (səh 10) respublica-news.az
30.10.2020 Xalq-ordu birliyi sayəsində şanlı qələbəyə nail olacağıq! (səh 10) respublica-news.az
29.10.2020 Hər açılan səhər özü ilə sevinc-fərəh gətirir. (səh 11) respublica-news.az
28.10.2020 İşğaldan azad olunmuş su anbarları yenidən Azərbaycan kəndinə xidmət edəcək. (səh 9) www.azerbaijan-news.az
20.10.2020 Zəfər, qələbə Azərbaycanındır. (səh 13) respublica-news.az
16.10.2020 Su gələn arxa bir də gələr. (səh 10) respublica-news.az
19.09.2020 Suvarma bol məhsula təminat verir. (səh 6) respublica-news.az
20.08.2020 Su bol olanda, məhsul da bol olur. (səh 5) www.azerbaijan-news.az
11.08.2020 Hər damcı su bizim üçün önəmlidir. (səh 5) respublica-news.az
23.06.2020 Meliorativ tədbirlər bol məhsula zəmin yaradır. (səh 4) respublica-news.az
22.06.2020 Suvarmaya qayğı bolluğa təminatdır. (səh 7) respublica-news.az
14.06.2020 Heydər Əliyev ideyaları yaşayır və yaşayacaqdır. (səh 5) respublica-news.az