Mətbuatda bizim haqqımızda

20.10.2020 Zəfər, qələbə Azərbaycanındır. (səh 13) respublica-news.az
16.10.2020 Su gələn arxa bir də gələr. (səh 10) respublica-news.az
19.09.2020 Suvarma bol məhsula təminat verir. (səh 6) respublica-news.az
20.08.2020 Su bol olanda, məhsul da bol olur. (səh 5) www.azerbaijan-news.az
11.08.2020 Hər damcı su bizim üçün önəmlidir. (səh 5) respublica-news.az
23.06.2020 Meliorativ tədbirlər bol məhsula zəmin yaradır. (səh 4) respublica-news.az
22.06.2020 Suvarmaya qayğı bolluğa təminatdır. (səh 7) respublica-news.az
14.06.2020 Heydər Əliyev ideyaları yaşayır və yaşayacaqdır. (səh 5) respublica-news.az
06.06.2020 Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-də “Su təsərrüfatı və meliorasiya işçiləri günü”nə həsr olunmuş videokonfrans. (səh 3) respublica-news.az
05.06.2020 Torpağa bərəkət verən su. (səh 9) www.azerbaijan-news.az
05.06.2020 Ölkənin meliorasiya və su təsərrüfatı dayanıqlı inkişaf yolundadır. (səh 6.) respublica-news.az
03.06.2020 Azərbaycanda qeri-ənənəvi su ehtiyatları və onlardan suvarmada istifadə imkanları. (səh 6) respublica-news.az
09.05.2020 Azərbaycan meliorasiyasının bugünkü uğurları Heydər Əliyev ideyaları ilə sıx bağlıdır. (səh 2) respublica-news.az
07.05.2020 Tarix yaradan əbədiyaşar. (səh 5) respublica-news.az
06.05.2020 Torpaqların hidrogeoloji-meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması aqrar sahənin inkişafına xidmət edir. (səh 6) respublica-news.az