Mətbuatda bizim haqqımızda

22.06.2020 Suvarmaya qayğı bolluğa təminatdır. (səh 7) respublica-news.az
14.06.2020 Heydər Əliyev ideyaları yaşayır və yaşayacaqdır. (səh 5) respublica-news.az
06.06.2020 Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-də “Su təsərrüfatı və meliorasiya işçiləri günü”nə həsr olunmuş videokonfrans. (səh 3) respublica-news.az
05.06.2020 Torpağa bərəkət verən su. (səh 9) www.azerbaijan-news.az
05.06.2020 Ölkənin meliorasiya və su təsərrüfatı dayanıqlı inkişaf yolundadır. (səh 6.) respublica-news.az
03.06.2020 Azərbaycanda qeri-ənənəvi su ehtiyatları və onlardan suvarmada istifadə imkanları. (səh 6) respublica-news.az
09.05.2020 Azərbaycan meliorasiyasının bugünkü uğurları Heydər Əliyev ideyaları ilə sıx bağlıdır. (səh 2) respublica-news.az
07.05.2020 Tarix yaradan əbədiyaşar. (səh 5) respublica-news.az
06.05.2020 Torpaqların hidrogeoloji-meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması aqrar sahənin inkişafına xidmət edir. (səh 6) respublica-news.az
30.04.2020 Ölkəmizin su təhlükəsizliyi etibarlı şəkildə təmin edilir. (səh 4-5) www.azerbaijan-news.az
24.04.2020 Məhsul bolluğunda melioratorların zəhmət payı. (səh 6) respublica-news.az
16.04.2020 Göygöldə Yaz tarla işləri geniş vüsət alıb. (səh 6) respublica-news.az
28.01.2020 Suvarılan torpaqların meliorativ vəziyyəti yaxşılaşdırılır. (səh 4) respublica-news.az
22.01.2020 Dövlət qayğısı melioratorları yeni ildə daha yaxşı işləməyə ruhlandırır. (səh 5.) respublica-news.az
20.12.2019 Meliorasiya və su təsərrüfatı sistemindəki nailiyyətlər uğurla davam və inkişaf etdirilir. (səh 5) respublica-news.az