Sudan İstifadəedənlər Birliklərinin fəaliyyəti və suvarma suyundan ödənişli istifadə haqqında təlimat