İnsan resursları məsələləri və xüsusi işlər sektoru