Elektro-mexaniki qurğuların, avadanlıqların istismarı və enerji məsələləri sektoru