Kollektor-drenaj şəbəkələri lildən təmizlənir, torpaqların münbitliyi artırılır.

about1

 1977-ci ildən fəaliyyət göstərən Aşağı  Muğan  Meliorativ  Sistemlərinin  İstismarı İdarəsi Salyan, Neftçala və Sabirabad rayonları ərazisində yerləşən 132500 hektar əkin sahələrinə xidmət göstərir. İdarə ötən il həmin əkin sahələrinə 3261 km uzunluqda xidmət  edən kollektor-drenaj şəbəkəsinə qulluq edib.  2021-ci ilin təsərrüfat ilində 557 km uzunluqda kollektor-drenaj şəbəkələrində  lildən təmizləmə işləri aparılıb. Bu işlərin mütəmadi aparılması nəticəsində əkin sahələrindən qrunt sularının qısa müddətdə nasos stansiyalar vasitəsi ilə dənizə ötürülməsinə nail olunur. Nəticədə torpaqların münbitliyi artır və məhsuldarlıq yüksəlir. İşlərin davamı olaraq hazırda Salyan rayonunda Kürqaraqaşlı, Noxudlu, Arbatan, Dayıkənd, Çuxanlı, Şorsulu kənd ərazisində, o cümlədən Neftçala rayonunun Aşağı Surra, Xolqarabucaq, Qaçaqkənd, Qırmızıkənd və Boyat inzibati ərazilərində lildən təmizlənmə işləri davam etdirilir. Bundan başqa baş kollektor olan Şimali Akkuşa kollektorunda da lildən təmizlənmə işləri davam edir. Ümumi uzunluğu 33 km olan Şimali Akkuşa kollektoru  16100 ha əkin sahələrinə xidmət göstərir. Kollektor  əkin sahələrindən qrunt sularını çəkərək 11 aqreqatlı Birləşmiş nasos stansiyasına ötürür. Kollektor üzərində olan 9 ədəd borulu və aşırımlı körpülər qrunt sularının maneəsiz axıdılmasına xidmət göstərir.

Qrunt sularını kollektor-drenaj sistemləri vasitəsi ilə dənizə ötürmək üçün 25 ədəd meliorativ nasos stansiyalardan istifadə olunur. Bunlardan 19 ədədi  təsərrüfatlar arası kollektor üzərində, 5 ədədi isə daxili təsərrüfat kollektorları üzərində, 1 ədəd nasos stansiya isə Axmaz gölü  üzərində qurulub. Ötən il nasos aqreqatlarından 11 ədədi əsaslı, 51  ədədi isə cari təmir olunub. İdarənin məqsədi nasos stansiyalarda olan aqreqatlar  vasitəsi ilə ayrı-ayrı kollektor-drenaj sahəsində minerallaşmış qrunt sularını mexaniki üsulla çəkib dənizə axıtmaqdır. Bununla yanaşı nasos stansiyaların və hidrotexniki qurğuların da sazlığı diqqətdə saxlanılır.

 İdarə tərəfindən nasos stansiyaların cari və əsaslı təmiri, o cümlədən kollektor-dren şəbəkələrində mütəmadi aparılan lildən təmizləmə işləri nəticəsində torpaqların münbütlüyü artırılıb, məhsuldarlıq isə yüksəlib. Bunu salyanlı fermerlər də təsdiq edir.

  Aşağı Muğan Meliorativ Sistemlərinin İstismarı İdarəsinin balansında olan nasos stansiyalar vasitəsi ilə 890 milyon mqrunt suları dənizə axıdılıb, 4.1 milyon ton zərərli duzlar əkin sahələrindən  kənarlaşdırılıb.  Bu da torpaqların intensiv  əkinçilik üçün istifadəsinə əlverişli imkan yaradıb.

18.05.2022 08:38