RESPUBLİKANIN RAYONLARINDA “KƏND TƏSƏRRÜFATI BİTKİLƏRİNİN SUVARILMASI QRAFİKİ”