Mətbuatda bizim haqqımızda

09.05.2020 Azərbaycan meliorasiyasının bugünkü uğurları Heydər Əliyev ideyaları ilə sıx bağlıdır. (səh 2) respublica-news.az
07.05.2020 Tarix yaradan əbədiyaşar. (səh 5) respublica-news.az
06.05.2020 Torpaqların hidrogeoloji-meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması aqrar sahənin inkişafına xidmət edir. (səh 6) respublica-news.az
30.04.2020 Ölkəmizin su təhlükəsizliyi etibarlı şəkildə təmin edilir. (səh 4-5) www.azerbaijan-news.az
24.04.2020 Məhsul bolluğunda melioratorların zəhmət payı. (səh 6) respublica-news.az
16.04.2020 Göygöldə Yaz tarla işləri geniş vüsət alıb. (səh 6) respublica-news.az
28.01.2020 Suvarılan torpaqların meliorativ vəziyyəti yaxşılaşdırılır. (səh 4) respublica-news.az
22.01.2020 Dövlət qayğısı melioratorları yeni ildə daha yaxşı işləməyə ruhlandırır. (səh 5.) respublica-news.az
20.12.2019 Meliorasiya və su təsərrüfatı sistemindəki nailiyyətlər uğurla davam və inkişaf etdirilir. (səh 5) respublica-news.az
11.12.2019 Heydər Əliyev İdeyalarının Azərbaycanın meliorasiya və su təsərrüfatının uğurlu inkişafındakı misilsiz rolu. (səh 8) www.respublica-news.az
28.11.2019 Ölkəmizdə su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi və ondan səmərəli istifadə yolları. (səh 4) respublica-news.az
27.11.2019 Azərbaycan iqtisadiyyatında meliorasiya və su təsərrüfatının rolu. (səh 6) respublica-news.az
05.11.2019 Ölkənin həyat arteriyası. (səh 6) respublica-news.az
01.11.2019 Suvarılan torpaqların hidrogeoloji-meliorativ vəziyyəti. (səh 6) respublica-news.az
07.10.2019 Suvarma bol məhsulun əsasıdır. (səh 4.) respublica-news.az