Mühasibat İşinin Təşkili və Uçotu Sektoru

Mühasibat işinin təşkili və uçotu sektoru Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mərkəzi aparatında təşkil olunub, Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərliyinə tabedir.

Mühasibat işinin təşkili və uçotu sektorunun vəzifəsi – cəmiyyətin mərkəzi aparatı üzrə gəlir və xərclərə nəzarət, qanunvericiliyə uyğun icmal hesabatların hazırlanmasına və müvafiq orqanlara təqdim edilməsindən ibarətdir.